Our purpose:

Ina oranga te wāhine, ka ora te whānau, ka ora te hapū, ka ora nga iwi e

When Women are in good health, the whānau, hapū and iwi will flourish.

Our mission:

Authentically protect women’s health and serve whānau